04 September 2012

Το μπαϊράκι των ΔΕΚΟ

της Σοφίας Βούλτεψη, Ελεύθερη Ζώνη, 4/9/2012


Στις 10 Σεπτεμβρίου λήγει το τελεσίγραφο της κυβέρνησης προς τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ, προκειμένου να στείλουν τον οικονομικό απολογισμό έτους 2011, την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου έτους 2011, την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή καθώς και αντίγραφο πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τον οικονομικό απολογισμό του πρώτου εξαμήνου έτους 2012, την πιθανή εκτέλεση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012, το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013, καθώς και την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσής του.

Ουσιαστικά, οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ καλούνται απλώς να… εφαρμόσουν το νόμο! Τον οποίο αρνούνται να εφαρμόσουν! Και προφανώς, εδώ ταιριάζει η γνωστή ιστορική ρήση «αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν»!

Προκειμένου μάλιστα να εφαρμοστεί ο νόμος, χρειάσθηκε να υπάρξει και… απειλή: Εφαρμόστε τον νόμο, διαφορετικά θα διακοπεί η χρηματοδότησή σας! Μια χρηματοδότηση που συχνά εξασφαλίζεται με δάνεια που φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου, δηλαδή του γονατισμένου ελληνικού λαού. Την ώρα δηλαδή που η Ελλάδα ολόκληρη έχει γονατίσει, την ώρα που χάνεται πολύτιμος χρόνος ο οποίος θα μπορούσε να αφιερωθεί στην ανάπτυξη, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για να μην υπάρξουν άλλες περικοπές, με τη χώρα σε βαθιά ύφεση και πληγωμένη θανάσιμα από την ανεργία, υπάρχουν ακόμη νησίδες απείθειας, σηκώνονται ακόμη μπαϊράκια, δίδονται ακόμη μάχες οπισθοφυλακών.

Πέραν όλων των παραπάνω υποχρεώσεων, ο νόμος επιβάλλει επίσης στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ να δίδουν μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης (προσλήψεις, αποχωρήσεις), τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών, τριμηνιαία έκθεση που αφορά σε αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους, κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας καθώς και κάθε μέτρου που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν τεθεί σε ισχύ, κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας και της νομικής και πραγματικής κατάστασης του φορέα, ο οποίος επικαιροποιείται κατ’ έτος.

Επίσης, κάθε φορέας υποχρεούται να καταρτίσει και να αποστείλει το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2013-2016 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3429/2005. Επίσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011, κάθε φορέας θα πρέπει με το πέρας εκάστου τριμήνου και εντός είκοσι ημερών να υποβάλει αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης του μέσου κατά κεφαλήν κόστους των πάσης φύσεως αποδοχών που προσδιορίζεται από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του άρθρου.

Με λίγα λόγια, υπάρχει νόμος από το 2005 που ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ, ενώ δίδεται… μάχη για να εφαρμοστεί ο νόμος του 2011 – ο οποίος προβλέπει περικοπές κατά 35% των αμοιβών (διπλάσιων του εθνικού μισθού) και επιβολή πλαφόν 1.900 ευρώ στο μέσο μισθολογικό κόστος. Βέβαια, σ’ όλα αυτά υπάρχει και ένα «χαϊδολόγημα» εκ μέρους των νομοθετών. Διότι περιλαμβάνεται μεν στις κυρώσεις η διακοπή της χρηματοδότησης, αλλά για τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη του Δ.Σ. προβλέπεται απλή παύση από τα καθήκοντά τους!

Δηλαδή και οι οργανισμοί θα χάσουν την χρηματοδότηση – και επομένως θα παύσει η λειτουργία τους – και οι υπεύθυνοι θα τη σκαπουλάρουν με μια απλή παύση!

Ως γνωστόν, η αποκάλυψη πως (την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες γονάτιζαν) ότι ο νόμος του 2011 ουδέποτε εφαρμόστηκε, οι μισθοί ουδέποτε περικόπηκαν – το αντίθετο, έγιναν και… αυξήσεις δια της πλαγίας οδού, δηλαδή με χορήγηση ειδικών ή έκτακτων επιδομάτων και αποζημιώσεων ή με πλασματικές υπερωρίες και έξοδα κίνησης – έχει προκαλέσει την παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα.

Επειδή μάλιστα έχει γίνει λόγος και για υπόγειες συμφωνίες μεταξύ στελεχών και συνδικαλιστών για παράκαμψη του νόμου και χορήγηση «αθέατων» αυξήσεων στις αποδοχές – γι’ αυτό άλλωστε και δεν έχουν ακόμη σταλεί τα αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές δαπάνες της διοίκησης και του προσωπικού – ο εισαγγελέας ζήτησε τα στοιχεία αυτών που ήσαν υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου, προκειμένου να ερευνηθεί αν έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις σε βάρος του δημοσίου, όπως απιστία και παράβαση καθήκοντος.

Φυσικά, το πρόβλημα είναι και πάλι πολιτικό. Και την ευθύνη φέρουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι όλων αυτών. Αυτοί που τους διόρισαν και τους επέτρεψαν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον χυδαίο τρόπο. Με πρώτον και καλύτερο τον Γ. Παπανδρέου, που όταν άρχισε να κόβει μισθούς και συντάξεις, έκανε πως δεν έβλεπε την ανωμαλία της ανισότητας.

Τι περιμένουμε τώρα; Μα να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι αντιμνημονιακοί ήρωες και να υπερασπιστούν αυτούς που τα έπαιρναν, αυτούς που τα έδιναν και αυτούς που έκαναν τα στραβά μάτια…