29 September 2007

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας 2007

...

Πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία από τις 16 ως τις 20 Ιουλίου το Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 2007 με τίτλο Διαχείριση ορολογίας: θεωρία, πρακτική και εφαρμογές. Ο θεσμός του Θερινού Σχολείου Ορολογίας εγκαινιάστηκε από το Infoterm και σήμερα μετρά πάνω από είκοσι χρόνια ύπαρξης. Πρόκειται για ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training) με αντικείμενο την Ορολογία, διάρκειας πέντε ημερών, το οποίο λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου σε διαφορετική τοποθεσία κάθε φορά. Φέτος, διοργανωτές ήταν το TermNet, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Κολωνίας, το οποίο φιλοξένησε το πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις του, καθώς και το Ινστιτούτο Διαχείρισης της Πληροφορίας του εν λόγω πανεπιστημίου.

Στο ΔΘΣΟ 2007 έλαβαν μέρος 54 συμμετέχοντες από 22 χώρες, δημιουργώντας ένα ευρέως πολυπολιτισμικό κοινό, από τα πολυπληθέστερα στην ιστορία του θεσμού. Ποικίλα ήταν και τα προφίλ των συμμετεχόντων, ανάλογα με την ιδιότητά τους (εργαζόμενοι, φοιτητές), το υπόβαθρό τους (σπουδές, επαγγελματική εμπειρία, κτλ.), το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους (ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς, κτλ.) και το εργασιακό καθεστώς στο οποίο ανήκαν (δημόσιος/ιδιωτικός τομέας, αυτοαπασχόληση). Πέντε σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της Ορολογίας, προερχόμενες από τον ακαδημαϊκό χώρο, αποτέλεσαν τους εκπαιδευτές του προγράμματος: Gerhard Budin, Heribert Picht, Klaus-Dirk Schmitz, Frieda Steurs και Sue Ellen Wright. Ρόλο εκπαιδευτή ανέλαβε επίσης η νεότερη σε ηλικία Anja Drame.

Οι εργασίες του ΔΘΣΟ 2007 επιμερίστηκαν σε τέσσερις συνεδρίες ημερησίως, διάρκειας 1 ½ ώρας στην πλειονότητά τους. Εξαίρεση αποτέλεσε η τελευταία ημέρα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ήταν αφιερωμένο στην αξιολόγηση και το κλείσιμο του προγράμματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο ψυχαγωγικές δραστηριότητες: μία κοινωνικού χαρακτήρα, κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες δείπνησαν μαζί με στόχο τη μεταξύ τους γνωριμία, και μία επιμορφωτικού χαρακτήρα, η οποία περιελάμβανε την ξενάγηση των συμμετεχόντων στα αξιοθέατα της πόλης.

Η θεματική του ΔΘΣΟ 2007 επικεντρώθηκε στην πρακτική πλευρά της Ορολογίας, χωρίς όμως να απουσιάζουν αναφορές στις βασικές θεωρητικές αρχές της. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο πλαίσιο του ΔΘΣΟ 2007 ήταν τα εξής: Εισαγωγή στη θεωρία της Ορολογίας: μοντέλα, αντικείμενα, έννοιες, όροι˙ Εισαγωγή στην ορολογική εργασία˙ Εφαρμοσμένες αρχές της ορολογικής εργασίας˙ Ανεύρεση και έλεγχος αξιοπιστίας πληροφοριών διαθέσιμων στο Διαδίκτυο και αξιοποιήσιμων για την ορολογική εργασία˙ Μοντελοποίηση δεδομένων (data modeling): κατηγορίες δεδομένων για τη διαχείριση ορολογίας και αρχές μοντελοποίησης˙ Συστήματα διαχείρισης ορολογίας˙ Σχέσεις εννοιών και οντολογίες – Χτίζοντας έναν παγκόσμιο σημασιολογικό ιστό˙ Διαχείριση έργων για μεταφραστές, ορολόγους˙ Περιπτωσιολογικές μελέτες: ορολογία διαχείρισης κινδύνου, τοπικοποίηση (localization) ορολογίας και λογισμικού, ορολογία και τεχνική τεκμηρίωση, ορολογία για ιατρικές εφαρμογές˙ Οικονομικά ζητήματα και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη διαχείριση ορολογίας.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του προγράμματος του ΔΘΣΟ 2007 υπήρξε η ομαδική εργασία που πραγματοποιήθηκε με τη μορφή εργαστηρίου (group work) και με θέμα Δημιουργία βάσης δεδομένων για ορολογική εργασία. Σε αυτήν έλαβαν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το αν προέρχονταν από τον ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο των οργανισμών και φορέων ή το χώρο των επιχειρήσεων. Τα μέλη κάθε ομάδας κλήθηκαν να επιλέξουν τις κατηγορίες ορολογικών δεδομένων που θα επιθυμούσαν να περιέχει μία σχετική βάση, με γνώμονα τις ανάγκες και τους σκοπούς που η βάση αυτή θα υπηρετούσε. Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στη μοντελοποίηση δεδομένων και να συνειδητοποιήσουν τόσο το χρόνο και τον προβληματισμό που η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί όσο και τη σημασία της για τη δημιουργία μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης, πιο εύχρηστης και περισσότερο προσαρμοσμένης στις ανάγκες του χρήστη βάσης ορολογικών δεδομένων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων που ακολούθησε ανέδειξε μικρής κλίμακας μεν ενδιαφέρουσες δε αποκλίσεις μεταξύ των ομάδων εργασίας, προσφέροντας ερεθίσματα για περαιτέρω συζήτηση.

Σημαντική ενότητα του ΔΘΣΟ 2007 αποτέλεσαν επίσης οι παρουσιάσεις ελεύθερου θέματος που έγιναν από ορισμένους συμμετέχοντες και η μετέπειτα συζήτηση πάνω σε αυτές. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα θεμάτων, γύρω από τα οποία κινήθηκαν οι εν λόγω παρουσιάσεις: Διαχείριση ορολογίας στη Microsoft, Θησαυρός στατιστικών όρων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Ορολογικές και γλωσσικές εξελίξεις στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, UNTERM – Πολύγλωσση βάση ορολογικών δεδομένων του ΟΗΕ. Με αυτήν την αφορμή, έρχεται αναπόφευκτα στην επιφάνεια το ζήτημα της υστέρησης της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών σε θέματα Ορολογίας καθώς, παρά τις προσπάθειες της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) μεταξύ άλλων, απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό, τόσο σε επίπεδο κρατικής όσο και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οργανωμένες ορολογικές πολιτικές και πρακτικές, εξαιτίας κυρίως της υποτίμησης της σημασίας της Ορολογίας και κατ'επέκταση της έλλειψης ορολογικής ευαισθητοποίησης.


Έπειτα από πέντε αρκετά κουραστικές αλλά ευχάριστες και εποικοδομητικές ημέρες, το ΔΘΣΟ 2007 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του ανθρώπινες σχέσεις, ευκαιρίες διεύρυνσης του κύκλου των επαγγελματικών γνωριμιών και συνεργασιών, ερεθίσματα αφενός δοκιμής νέων μεθόδων και εργαλείων και αφετέρου επέκτασης των γνωστικών οριζόντων σε νέα πεδία και διερεύνησης νέων δυνατοτήτων, παραδείγματα επιτυχούς αντιμετώπισης προβλημάτων, ιδέες υιοθέτησης καλών πρακτικών και προσαρμογής τους σε ίδιες ανάγκες, ενδιαφέρουσες επαφές και ζυμώσεις στο πλαίσιο μίας ομάδας ετερογενούς αλλά και ομοιογενούς ταυτόχρονα χάρη στην αλληλοσυμπληρωματική λειτουργία των ετερόκλιτων μελών της, η οποία τελικά οδήγησε σε αξιοσημείωτη ισορροπία. Πλέον, δεν απομένουν παρά μερικοί μήνες ως την έναρξη της προετοιμασίας για το ΔΘΣΟ του 2008, το οποίο υπόσχεται να συνεχίσει επάξια το θεσμό.

Π.Π.

Από το Ορόγραμμα της ΕΛΕΤΟ
6ο Συνέδριο
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»


Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2007
στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών


18.30 Υποδοχή των προσκεκλημένων - Εγγραφή των συνέδρων.
19.00 Πανηγυρική Εναρκτήρια Συνεδρία