25 June 2008

Διαχρονική οπισθοδρομικότητα

Δικαστική περικοπή εκκλησιαστικών προνομίων


Οι καθολικοί επίσκοποι της Βαυαρίας και άλλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων δεν καταλαβαίνουν πια τον κόσμο. Αν και η καθολική Εκκλησία «ανοίχτηκε», όπως λένε οι ίδιοι, στη δεύτερη σύνοδο του Βατικανού (Vatikanum) προς τους άθεους και άθρησκους, αυτοί δεν δέχτηκαν το χέρι φιλίας που τους προτάθηκε και προσφεύγουν στα δικαστήρια εναντίον των προνομίων των Εκκλησιών γενικότερα και, ειδικότερα στη Βαυαρία, εναντίον της καθολικής εκκλησίας.

Συγκεκριμένα, η νεότερη προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Βαυαρίας αφορά τις έδρες συγκεκριμένων δογμάτων (Konkordatslehrstühle), των οποίων η κατάληψη από επιστήμονες προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου χριστιανικού δόγματος. Τέτοιες έδρες υπάρχουν σε επτά (7) βαυαρικά πανεπιστήμια, έτσι ώστε οι εκάστοτε επίσκοποι να υποκλέπτουν αρμοδιότητα ανεξάρτητων εκλεκτόρων, πέρα και πάνω από το θεσμοθετημένο από το νόμο εκλεκτορικό σώμα της αντίστοιχης πανεπιστημιακής Σχολής.

Καταρχάς υποβλήθηκε αίτηση στις 2 Ιουνίου για λήψη προσωρινών μέτρων, ώστε να μην εκλεγεί νέος καθηγητής σε «καθολική έδρα» του πανεπιστημίου Erlangen-Nürnberg, μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση του βαυαρικού συνταγματικού δικαστηρίου. Η προσφυγή υποστηρίζεται από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ίδιου και άλλων πανεπιστημίων, αλλά και από ανεξάρτητους ερευνητές και συγγραφείς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι επιστημονικά κατάλληλοι και θα υπέβαλαν αιτήσεις για εκλογή, αν δεν προβλεπόταν από το νόμο η σύμφωνη γνώμη του καθολικού επισκόπου, ο οποίος τους εχθρεύεται για θρησκευτικούς λόγους. Κύριο επιχείρημά τους είναι το αυτονόητο ότι η θεολογία δεν έχει σχέση με την επιστήμη και, όποιος διδάσκει σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν δεσμεύεται από οποιοδήποτε δόγμα και ότι θα εφαρμόζει τον ορθολογισμό και την επιστημονική μέθοδο.

Σε άρθρο του καθολικού site kreuz.net αναφέρονται τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει τις προσφυγές, στολίζοντάς τους με (όπως νομίζουν) απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του τύπου
  • «μέλος του αντιχριστιανικού και αντιουδαϊκού Ιδρύματος Giordano Bruno»,
  • «μέλος του κέντρου Ελεύθερης Σκέψης»,
  • «συγγραφέας αντιθρησκευτικού παιδικού βιβλίου»,
  • «προπαγανδιστής των βιβλίων και των απόψεων του ριζοσπάστη αθεϊστή Richard Dawkins» κ.ά.
Στο ίδιο άρθρο δείχνουν οι συγγραφείς (προφανέστατα κληρικοί) ότι τρέμουν με την ιδέα πως θα μπορούσαν να καταλάβουν έδρες Φιλοσοφίας και Ιστορίας που ελέγχονται παραδοσιακά από τον εκάστοτε καθολικό επίσκοπο, άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν τα πρωτεία του καθολικισμού, ούτε καν τον χριστιανισμό ως υπερέχουσα θρησκεία, αλλά ούτε και την ανάγκη να εκπροσωπείται οποιασδήποτε θρησκεία στα πανεπιστήμια.

Αργά αλλά σίγουρα προσεγγίζει ο Διαφωτισμός και το Βαυαρικό Δάσος (Bayerischer Wald), τόπο σκοτεινών ιστοριών, ιδεοληψιών και μυστηρίων, με τα οποία διατήρησαν οι φεουδάρχες και κληρικοί επί πολλούς αιώνες την κυριαρχία στο λαό και (κυρίως) στην οικονομία της περιοχής.
(Στέλιος Φραγκόπουλος, Stelios Frangopoulos)