30 March 2010

Οι αντιφάσεις περί ανάστασης στα χριστιανικά ευαγγέλια

Καλλίφρων Έλληνας

Παρακολουθείστε τη σωρεία χαοτικών αντιφάσεων που συνθέτουν το σκηνικό της Ανάστασης στη θεόπνευστη Καινή Διαθήκη:


Ποιος μετέφερε το σταυρό στο Γολγοθά;
" Και ενώ έβγαιναν έξω, βρήκαν έναν άνθρωπο Κυρηναίο, που τον έλεγαν Σίμωνα" αυτόν αγγάρευσαν για να σηκώσει τον σταυρό του. (Ματθαίος 27. 32)
" Και αγγαρεύουν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίο που διάβαινε, ενώ ερχόταν από το χωράφι, τον πατέρα τού Αλέξανδρου και του Ρούφου, για να σηκώσει τον σταυρό του. (Μάρκος 15. 21)
" Και καθώς τον έφεραν έξω, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίο, που ερχόταν από το χωράφι, και έβαλαν επάνω του τον σταυρό, για να τον φέρει πίσω από τον Ιησού. (Λουκάς 23. 26)
" Και βαστάζοντας τον σταυρό του βγήκε έξω στην τοποθεσία, που λέγεται τόπος Κρανίου, ο οποίος στην Εβραϊκή λέγεται Γολγοθάς (Ιωάννης 19. 17)


Ποιος τελικά μετέφερε το σταυρό; Ο Σίμωνας όπως μας βεβαιώνουν οι τρεις πρώτοι ή ο Ιησούς όπως μας εξιστορεί ο τελευταίος; Ας σημειωθεί μάλιστα ότι ο Ιωάννης ήταν παρών στη σταύρωση και είναι αδύνατον να μη γνωρίζει τέτοια λεπτομέρεια.


Τι έγραφε η πινακίδα στο σταυρό;
" 35. Και αφού τον σταύρωσαν, μοιράστηκαν τα ιμάτιά του, βάζοντας κλήρο" για να εκπληρωθεί εκείνο που ειπώθηκε διαμέσου τού προφήτη: «Μοιράστηκαν αναμεταξύ τους τα ιμάτιά μου, και στον ιματισμό μου έβαλαν κλήρο».
36. Και καθισμένοι, τον φύλαγαν εκεί.
37. Και πάνω από το κεφάλι του έβαλαν γραμμένη την κατηγορία του: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. (Ματθαίος 27)
" Και η επιγραφή τής κατηγορίας του ήταν γραμμένη από πάνω: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. (Μάρκος 15.26)
" Ήταν δε από πάνω του και μια επιγραφή γραμμένη με γράμματα Ελληνικά και Ρωμαϊκά και Εβραϊκά: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. (Λουκάς 23.3Cool
" 19. Ο δε Πιλάτος έγραψε και έναν τίτλο, και τον έβαλε επάνω στον σταυρό" και ήταν γραμμένο: Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.
20. Κι αυτό τον τίτλο τον διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους" επειδή, ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη" και ήταν γραμμένο στα Εβραϊκά, Ελληνικά, Ρωμαϊκά.
21. Οι αρχιερείς των Ιουδαίων έλεγαν, λοιπόν, στον Πιλάτο: Μη γράφε: Ο βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε: Είμαι βασιλιάς των Ιουδαίων.
22. Ο Πιλάτος αποκρίθηκε: Ό,τι έγραψα, έγραψα. (Ιωάννης 19)
Οι περιγραφές των αναγραφομένων στην πινακίδα δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Επιπλέον, ενώ οι τρεις ευαγγελιστές αναφέρουν ότι οι στρατιώτες τοποθέτησαν την πινακίδα στο σταυρό, ο Ιωάννης ισχυρίζεται ότι το έκανε ο ίδιος ο Πιλάτος. Επίσης, η πινακίδα που έγραφε σε τρεις γλώσσες, Εβραϊκά, Ελληνικά, Ρωμαϊκά, την ιδιότητα του εκτελούμενου, έπρεπε να είναι τεράστια, ώστε να χωράει το μεγάλο κείμενο και να διαβάζεται από κάποια απόσταση 10-15 μέτρων. Αλλιώς τι νόημα θα είχε η ανάρτηση της πινακίδας; 


Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Ιησού πάνω στο σταυρό;
" Και γύρω στην ένατη ώρα, ο Ιησούς αναβόησε με δυνατή φωνή, λέγοντας: «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;», δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, για ποιον σκοπό με εγκατέλειψες;». (Ματθαίος 27. 46)
" Και την ένατη ώρα, ο Ιησούς κραύγασε με δυνατή φωνή, λέγοντας: «Ελωί, Ελωί, λαμά, σαβαχθανί;», που ερμηνευόμενο, σημαίνει: «Θεέ μου, Θεέ μου, ως προς τι με εγκατέλειψες;». (Μάρκος 15. 34)
" Και ο Ιησούς, αφού φώναξε με δυνατή φωνή, είπε: Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Και, όταν τα είπε αυτά, εξέπνευσε. (Λουκάς 23. 46)
" Όταν, λοιπόν, ο Ιησούς το πήρε, είπε: Τετέλεσται" και αφού έγειρε το κεφάλι, παρέδωσε το πνεύμα. (Ιωάννης 19. 30)


Ποιος προσήλθε πρώτος στο μνήμα την Κυριακή το πρωί;
α. Μια γυναίκα (Ιωάννης 20, 1)
β. Δύο γυναίκες (Ματθαίος 28, 1)
γ. Τρεις γυναίκες (Μάρκος 16, 1)
δ. Περισσότερες από τρεις γυναίκες (Λουκάς 23. 55-56, 24. 1, 24. 10)


Πότε πήγε στο μνήμα η γυναίκα ή οι γυναίκες;
α. Όταν ήταν ακόμα σκοτάδι (Ματθαίος 28. 1, Ιωάννης 20. 1)
β. Αφού είχε ανατείλει ο Ήλιος (Μάρκος 16, 2)


Οι γυναίκες πήγαν στο μνήμα προκειμένου να:
α. Αλείψουν το σώμα του Χριστού με αρώματα (Μάρκος 16. 1-2, Λουκάς 24. 1)
β. Ιδούν μόνο το μνήμα (Ματθαίος 28, 1)


Οι γυναίκες απόκτησαν και ετοίμασαν τα αρώματα:
α. Την Παρασκευή προτού νυκτώσει (Λουκάς 23, 54-56)
β. Αφού νύκτωσε το Σάββατο και μετά (Μάρκος 16, 1)


Ο πρώτος επισκέπτης στο μνήμα συνάντησε(αν):
α. Έναν άγγελο (Ματθαίος 28, 2-5)
β. Έναν νέο (Μάρκος 16, 5)
γ. Δύο άντρες (Λουκάς 24, 4)
δ. Κανέναν (Ιωάννης 20, 1-2)


Που βρισκόταν αυτός (αυτοί) που συνάντησαν στο μνήμα;
α. Καθισμένος σε μία πέτρα έξω από το μνήμα (Ματθαίος 28, 2)
β. Καθισμένος μέσα στο μνήμα (Μάρκος 16, 5)
γ. Όρθιοι μέσα στο μνήμα (Λουκάς 24, 3-4)


Αφού βρήκε(αν) τον τάφο άδειο η γυναίκα(ες):
α. Έσπευσαν να το πουν στους μαθητές (Ματθαίος 28. 7-8, Λουκάς 24. 9, Ιωάννης 20. 2)
β. Έφυγαν από το μνήμα γιατί τρόμαξαν και δεν είπαν σε κανέναν τίποτα (Μάρκος 16, Cool


Ο αναστηθείς Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα:
α. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή (Ιωάννης 20. 14, Μάρκος 16. 9)
β. Στον Κλεόπα και σε έναν άλλο μαθητή (Λουκάς 24, 13-1Cool
γ. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή και την άλλη Μαρία (Ματθαίος 28, 1-9)
δ. Μόνο στον Κηφά (Πέτρο) (Α'; Κορινθίους 15, 4-5)


Ο Ιησούς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά:
α. Κάπου μεταξύ του μνήματος και της Ιερουσαλήμ (Ματθαίος 28, 8-9)
β. Ακριβώς έξω από το μνήμα (Ιωάννης 20, 11-14)
γ. Στη Γαλιλαία (Μάρκος 16, 6-7)
δ. Στο δρόμο για το χωριό Εμμαούς που απείχε εξήντα στάδια από την Ιερουσαλήμ (Λουκάς 24, 13-15)


Οι μαθητές πρωτοείδαν τον Ιησού:
α. Στη Γαλιλαία (Ματθαίος 28. 7, Μάρκος 16. 7-10)
β. Στην Ιερουσαλήμ (Λουκάς 24. 33-36, Ιωάννης 20. 19, Πράξεις 1. 4)


Ο αναστηθείς Ιησούς:
α. Αναγνωρίσθηκε από αυτούς που τον είδαν (Ματθαίος 28. 9, Μάρκος 16. 9-10, Λουκάς 24. 31)
β. Δεν ήταν αναγνωρίσιμος (Μάρκος 16. 12, Λουκάς 24. 15-16, 36-37, Ιωάννης 20. 14-15)


α. Ήταν «φυσικός» (Ματθαίος 28. 9, Λουκάς 24. 41-43, Ιωάννης 20. 27)
β. Δεν ήταν «φυσικός» (Μάρκος 16. 9,12,14, Λουκάς 24. 15-15,31,36-37, Α'; Κορίνθιους 15. 8-9)


Οι μαθητές είδαν τον αναστημένο Ιησού:
α. Μια φορά μόνο (Ματθαίος 28. 16-17)
β. Τρεις φορές (Ιωάννης 20. 19,26, 21. 1,14)
γ. Πολλές φορές (Πράξεις 1, 3)


Όταν ο Ιησούς παρουσιάστηκε στους μαθητές του ήταν:
α. Έντεκα μαθητές παρόντες (Ματθαίος 28. 16-17, Λουκάς 24. 33-36)
β. Δώδεκα μαθητές παρόντες (Α'; Κορίνθιοι 15, 5)


Ο αναστηθείς Ιησούς:
α. Επιθυμούσε να τον αγγίξουν (Ιωάννης 20. 27)
β. Δεν επιθυμούσε να τον αγγίξουν (Ιωάννης 20. 27)
γ. Δεν έδινε σημασία αν θα τον άγγιζαν ή όχι (Ματθαίος 28. 10)


Ο Ιησούς ανελήφθη στον ουρανό:
α. Την ίδια ημέρα της ανάστασης (Μάρκος 16. 9,19, Λουκάς 24. 13,28-31,50-51)
β. Σαράντα μέρες μετά την ανάσταση (Πράξεις 1. 3-9)
γ. Δεν γίνεται λόγος για ανάληψη του Ιησού (Ματθαίος 28. 19-20, Ιωάννης 21. 23-τέλος)


Οι μαθητές έλαβαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος:
α. Το βράδυ της ίδιας μέρας της ανάστασης (Ιωάννης 20. 19-22)
β. Πενήντα μέρες μετά την ανάσταση (Πράξεις 2. 1-13)


Τελικό συμπέρασμα: πρόκειται για συναρμολογημένες ιστορίες, με τις οποίες ήξεραν εκ προοιμίου τι πρέπει να αποδείξουν, αλλά δεν ήξεραν πώς...