08 November 2006

Εκλογές ΤΕΕ - Συμπαράταξη Μηχανικών

......

Διακήρυξη για τις εκλογές

Μας βρίσκετε στο http://www.symparataxi.tee.gr και απαντάμε στο symparataxi@tee.gr

H γοητεία να είσαι μηχανικός, παραμένει αναλλοίωτη. Δεν συνδέεται με το αποτυπωμένο στις παλιές ελληνικές ταινίες «πρότυπο» του πολύφερνου γαμπρού. Είναι μια επιλογή ζωής για δημιουργία, ανάλυση και σύνθεση, σχεδιασμό, παραγωγή, ποιότητα. Ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας που έλκεται και (η πρόοδος της) εξαρτάται από την ύπαρξη της.

Μίζερη και σκληρή, συνήθως αποδεικνύεται η πραγματικότητα, με υπερβολικές ώρες εργασίας, παγωμένες αμοιβές και κοινωνικές παροχές, σκληρό και αθέμιτο ανταγωνισμό, ανεργία και υποαπασχόληση, γραφειοκρατία, αμφισβήτηση της επιστημονικής εγκυρότητας.

Σε ένα κράτος που αποφεύγει την ανάληψη ευθύνης, το συντονισμό, την ιεράρχηση, τη χρηματοδότηση, ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα ενεργειών σε κρίμα θέματα, όπως: χωροταξία, έργα προστασίας, δημόσια διοίκηση, κρατικά εργαστήρια, αυθαίρετα. Που αρνείται το σχεδιασμό, απωθείται από ότι δεν αποδεικνύεται άμεσα κερδοφόρο, ανέχεται την αποβιομηχάνιση, σπαταλά πόρους φυσικούς, ανθρώπινους, οικονομικούς, αντιπροτείνει στο ισχυρό κράτος με αξιόπιστη και μάχιμη δημόσια διοίκηση, ένα κράτος με κέντρα εξουσίας και επιρροών, που ιδιωτικοποιεί δημόσια περιουσία και διοίκηση. Παραγωγική διαδικασία, παιδεία, περιβάλλον, πόλη, ποιότητα βρίσκουν απέναντι τους ένα κράτος λεκτικά ικανότατο, πρακτικά ανίκανο. Ένα κράτος που αρέσκεται στα προπαγανδιστικά του τρυκ να επιρρίπτει ευθύνες και να σωρεύει ποινές στους μηχανικούς. Ένα κράτος που, αντί να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, απειλεί τους νέους εργαζόμενους, επιστήμονες και μηχανικούς, με μείωση κάθε φύσης και κάθε προσδοκίας αποδοχών.

Σε ένα κράτος υπερασπιστή ασύμφορων για αυτό επιλογών στο διεθνή χώρο. Η αποδυνάμωση της ανώτατης δημόσιας εκπαίδευσης, η απορύθμιση του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος του μηχανικού, η εξεύρεση φθηνού και «αναλώσιμου» επιστημονικού δυναμικού δεν συνάδουν με τα ελληνικά συμφέροντα, δεν ταιριάζουν στην παραγωγική δομή της χώρας. Η Ελλάδα ακολουθώντας αυτές τις επιλογές υποσκάπτει τον πλούτο της. Αναλώνει και απαξιεί το πλουτοπαραγωγικό δυναμικό της, σημαντικό κομμάτι του οποίου είναι οι μηχανικοί.

Απέναντι σε αυτό το κράτος, το ΤΕΕ οφείλει να αρθρώνει λόγο τεκμηριωμένο, να έχει ρόλο ευθύνης για να είναι συνεπές στον καταστατικό του χάρτη, απέναντι στα μέλη του που εκπροσωπεί, στην ιστορία του, στους πολίτες, στη διοίκηση και αυτοδιοίκηση, των οποίων και αποτελεί το νομοθετημένο σύμβουλο. Ακόμα και αν εκληφθεί από ορισμένους σαν λόγος ανατρεπτικός, όπως στα θέματα της απασχόλησης ή σαν ρόλος αντίστασης, όπως στις επιθέσεις ενάντια στην υποβάθμιση της γνώσης και της επιστήμης. Όλοι κατανοούν, πλέον, πως τα άλματα που χρειαζόμαστε ως χώρα επιβάλουν ριζικές και μακροπρόθεσμες λύσεις, που μόνο οι επιστημονικοί, κοινωνικοί, αναπτυξιακοί φορείς, αποδεσμευμένοι από άμεσες κομματικές και χρονικές δεσμεύσεις, όπως το ΤΕΕ, οφείλουν και πρέπει να προωθήσουν.

Το ΤΕΕ μετρά στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει δυναμική παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς. Οι θέσεις του ακούγονται στα διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε δεκάδες παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές οργανώσεις. Αναλαμβάνει ευθύνες στις διακρατικές συμφωνίες.

Ασκεί την παρέμβασή του πανελλαδικά. Συντονίζει άτυπα, τις μεγαλύτερες επιστημονικές οργανώσεις. Συνεργάζεται με την ΚΕΔΚΕ, την ΕΝΑΕ, τη ΓΣΕΕ. Προωθεί μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις του θεωρούνται πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα, όπως η αντισεισμική προστασία, η οδική ασφάλεια, η οικιστική ανάπτυξη.

Έχει το εβδομαδιαίο περιοδικό με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ελλάδα. Είναι ο τέταρτος σε αριθμό συνδρομητών πάροχος υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Η Τράπεζα Πληροφοριών του έχει έναν πλούτο πληροφοριών, επεκτείνει ταχύτατα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της προς τους μηχανικούς και τους φοιτητές.

Το ΤΕΕ επιδρά καθοριστικά στις συνθήκες με τις οποίες ασκείται το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα. Την τελευταία τριετία, με δική του παρέμβαση, αναθεωρούνται οι αμοιβές μελετών και επιβλέψεων ιδιωτικών έργων και εγκαταστάσεων. Ξεπαγώνουν οι συντάξεις, δημιουργείται κλάδος προνοιακών παροχών, κίνημα αλλαγών στο ΤΣΜΕΔΕ. Αναστέλλονται τα ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα που προωθεί το Υπ. Παιδείας. Ακυρώνονται δύο νόμοι. Το ΙΕΚΕΜ πραγματοποιεί σεμινάρια σε πολύ χαμηλό κόστος. Προχωρά σε βάθος η μελέτη αναδιάρθρωσης και επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών. Ιδρύεται το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επικαιροποιούνται οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ. Μέσα από τα συνέδρια του μεταφέρονται οι νέες γνώσεις και εξελίξεις στην επιστήμη, οι εμπειρίες των ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Το ΤΕΕ συνθέτει, ιδέες και πρακτικές, όπως απαιτεί ο ρόλος του, με τις παρεμβάσεις του για την ανάπτυξη, την επιστήμη, την άσκηση του επαγγέλματος. Το ΤΕΕ είναι αποτελεσματικό όταν είναι ανοικτό, όταν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι διαφανείς, καθολικές, χωρίς αποκλεισμούς και, κυρίως, ολοκληρώνονται. Μια «διεκδίκηση» ξεκινά από μια υποστηρικτική βάση πολύ ισχυρή εάν γίνει θέση του ΤΕΕ έχοντας περάσει αυτήν την μυλόπετρα των διαδικασιών,. Καμία θέση δεν υποστηρίχθηκε από τα όργανα του ΤΕΕ, μόνο και μόνο επειδή αποτελούσε «σημαία» κάποιας παράταξης, χωρίς να αποκτήσει μια ευρύτερη αποδοχή και στήριξη. Το ΤΕΕ δεν συντίθεται από επιμέρους προβλήματα.

Έχουμε κατακτήσει στην ογδοντατριάχρονη πορεία του, το ΤΕΕ να στηρίζεται στη συμμετοχή των μηχανικών μελών του, είτε ανήκουν σε παρατάξεις είτε όχι. Αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση, αυτή και η μεγάλη δύναμή του. Στα κρίσιμα θέματα δεν περνούν σκληρές κομματικές γραμμές, ούτε μέσα από παρατάξεις που ανταγωνιζόμενες σκληρά παρουσιάζουν, και μέσα από τις στήλες του Ενημερωτικού Δελτίου, ως κύριο όπλο τους τη στήριξη από μεγάλους κομματικούς μηχανισμούς.

Τι διακυβεύεται; Το ουσιώδες: ο χαρακτήρας και η μορφή του ΤΕΕ, το εύρος, το είδος και η προοπτική των παρεμβάσεων του.

Τι οφείλουμε να επιδιώξουμε; Το ΤΕΕ έχει τεράστιο κέρδος και υποχρέωση να συμβάλει στην ύπαρξη ενός δυνατού συνδικαλιστικού κινήματος μηχανικών, που θα εκφράζεται με τους εργασιακούς και κλαδικούς φορείς του και με το οποίο θα συνεργάζεται και θα συντονίζεται. Δεν μπορούν οι παρατάξεις του ΤΕΕ να υποκαταστήσουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ούτε να αναλάβουν έναν ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ αυτών και του ΤΕΕ.

Γιατί Συμπαράταξη μηχανικών για το ΤΕΕ; Δεν έχουν όλοι οι μηχανικοί ίδιες η συγγενείς ιδέες και συμφέροντα. Η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει. Σε αυτήν απευθύνεται η Συμπαράταξη. Στους μηχανικούς που πιστεύουν ότι η λύση του προβλήματος τους δεν θα έρθει από τη μοναχική διαδρομή. Που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του δημοσίου υπαλλήλου μηχανικού συνδέεται με αυτό του μισθωτού και του αυτοαπασχολούμενου, του μελετητή και εργολήπτη, του πανεπιστημιακού, του εκπαιδευτικού, του ερευνητή. Που κατανοούν πως η αναβάθμιση μιας κατηγορίας μηχανικών ανοίγει τις προοπτικές για πολλούς, και αντίστροφα, η υποβάθμιση, η έλλειψη απασχόλησης λειτουργεί ως χιονοστιβάδα.

Σε ένα πολυπληθές παραταξιακό τοπίο η Συμπαράταξη εμφανώς ξεχωρίζει. Ένα σύστημα που ορθά παρέχει τη δυνατότητα να εκφράζεται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση, ενισχύεται όταν υπάρχουν παρατάξεις που ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των στόχων του ΤΕΕ, που σεβόμενες την ιστορική τους διαδρομή και τις θέσεις τους, συμφωνούν ότι αυτά που τους ενώνουν είναι πολύ ισχυρά. Οδηγηθήκαμε εύκολα στη Συμπαράταξη, γιατί υπηρετήσαμε τη λογική των συνθέσεων μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες στα όργανα του ΤΕΕ την προηγούμενη τριετία, γιατί εναντιωθήκαμε στη λογική της προώθησης ημετέρων και φίλων, στις πελατειακές σχέσεις, αποτρέψαμε το τέλμα που κινδύνευε να πέσει το ΤΕΕ από άστοχες επιλογές εκ-προσώπων.

Αλλάζουμε τους συσχετισμούς, προχωράμε.

Πιστεύουμε σε ένα ΤΕΕ ανοικτό στη συμμετοχή, στο διάλογο, στον προβληματισμό, στα κινήματα μηχανικών και πολιτών. Σε ένα ΤΕΕ που θα πρωτοπορεί, μαζί με άλλες δυνάμεις της Ελληνικής κοινωνίας στα θέματα ανάπτυξης, περιβάλλοντος, εφαρμογής νέων επιστημονικών μεθόδων, διάδοσης της γνώσης. Σε ένα ΤΕΕ Συνήγορο του Μηχανικού, υπό τη στενή νομική έννοια, αλλά κυρίως υπό την ευρεία: ο μηχανικός θα στηρίζεται από το ΤΕΕ σε κάθε του δράση. Σε ένα ΤΕΕ αποτελεσματικό.

Ανοίγουμε μέτωπο κατά της διαφθοράς, περίπου συνώνυμο με τον αγώνα υπέρ της ανάπτυξης. Να την κτυπήσουμε στη ρίζα της, εκεί που γεννιούνται τα προβλήματα. Ισχυρή Δημόσια Διοίκηση, τεχνικές υπηρεσίες με επάρκεια και στελέχωση, μισθοί που συνάδουν με την ευθύνη και την προσφορά. Απλή κωδικοποιημένη νομοθεσία, όχι πολυνομία. Ύπαρξη προδιαγραφών και κανόνων. Σύγχρονα τιμολόγια. . Ένας προϋπολογισμός ανά έργο, αυτός του πραγματικού κόστους. Για κάθε έργο διασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Κανένα χαμένο ευρώ από τις επιδοτήσεις της ΕΕ. Καθορισμός ρόλων και ευθυνών για όλους. Ποινές που να έχουν εφαρμογή, να στηρίζονται στο δίκαιο, στην αρχή της ισότητας, στην υπευθυνότητα της πολιτείας.

Υπερασπιζόμαστε την παιδεία και τη μόρφωση, ως τα θεμέλια του επαγγέλματος μας. Tο θεωρητικό υπόβαθρο τους. Σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Με καθαρό πλαίσιο στα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των μηχανικών και όλων των τεχνικών. Με αναγνώριση του διπλώματος ως ισότιμου με master of science.Σε κάθε δράση, αρχής γενομένης από τις Συνταγματικές προβλέψεις.

Όλοι έχουμε δικαίωμα στην απασχόληση. Συνταγματικό καθήκον της πολιτείας να το διασφαλίζει. Καθήκον του ΤΕΕ να επιδιώξει συνθήκες εργασίας που θα αναδεικνύουν την επιστημονική, εργασιακή, μισθωτή σχέση του μηχανικού. Αναζήτηση ανά κλάδο μηχανικών σημαντικών ή καινοτόμων δράσεων, με βάση τα χαρακτηριστικά του, το πρόγραμμα σπουδών του, τις παραγωγικές ανάγκες. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναβάθμιση της επιστημονικής και επιχειρησιακής δομής τους. Υπεράσπιση των μικρών και μεσαίων μελετητών, εργοληπτών, μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες: όσοι βίαια προσπαθούν να τους απομακρύνουν από την παραγωγή δεν υπηρετούν τα συμφέροντα μιας ισόρροπης και προγραμματισμένης ανάπτυξης. Μετασχηματισμός του Τραπεζικού συστήματος σε αρωγό και όχι εκμεταλλευτή της παραγωγικής διαδικασίας. Προσδιορισμός αμοιβών για όλες τις υπηρεσίες και εργασίες που παρέχει ο μηχανικός.

Θέλουμε να ζούμε σε «όμορφες» πόλεις, χωρίς υποβαθμισμένες περιοχές, σε υγιεινό περιβάλλον, με εξοικονόμηση ενέργειας, καλά μελετημένα και κατασκευασμένα κτίρια. Θέλουμε δηλαδή να ασκούμε το επάγγελμα μας με ελευθερία έκφρασης και επιστημονικά δεδομένα. Θέλουμε να ανατρέψουμε την κατεστημένη λογική απραξίας στο χωροταξικό σχεδιασμό, στην πολεοδόμηση, στις χρήσεις γης, στις εκτός σχεδίου περιοχές. Το ΤΕΕ προνομιακά μπορεί να στηρίξει αυτήν τη βούληση.

Ανήκουμε σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο. Ενώνουμε τη δύναμη και τη φωνή μας για την οικολογική υπεράσπιση του πλανήτη, για την ειρηνική συνεργασία, για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων από τις καταστροφές, ενάντια στη φτώχεια. Το ΤΕΕ οφείλει να διευρύνει την παρουσία του στο διεθνή χώρο, να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες από τις νέες οικονομικές συνθήκες για τη στήριξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων τεχνικών.

Είμαστε ένα σώμα ηλικιακά νεανικό. Δεν μας ταιριάζει η αποβιομηχάνιση, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε κάθε καινοτόμο δράση, η επιφύλαξη σε κάθε νεανική επιχειρηματική πρωτοβουλία, η υποβάθμιση της έρευνας. Δεν θα δεχθούμε αυξήσεις εισφορών, θέλουμε άμεσα ένα ΤΣΜΕΔΕ που η σημερινή κατάσταση θα είναι χθεσινή, ο προνοιακός κλάδος των ειδικών παροχών θα καλύπτει όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Θέλουμε δράσεις και τις θέλουμε τώρα.

Κάνουμε την Υπέρβαση

ΝΑΙ στη Συμπαράταξη Μηχανικών για το ΤΕΕ