13 December 2007

Φιλοχουντικοί Σύλλογοι...

...

Σε προηγούμενο κείμενο είχα αναφερθεί στις προσπάθειες επί χούντας των ελληνικών προξενείων στο εξωτερικό για την ίδρυση «Εθνικού Συνδέσμου Ελλήνων Σπουδαστών» (ΕΣ.ΕΣ). Στην πόλη του Ντάρμστατ δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία τέτοιου ελεγχόμενου συλλόγου, γιατί έγινε καταδρομική παρέμβαση στο χώρο που συγκεντρώθηκαν οι φιλοχουντικοί, οπότε κατέρρευσε κάθε σχετική προσπάθεια και επιθυμία.

Σε άλλες πόλεις δεν υπήρξαν όμως αντίστοιχες αντιδράσεις ή οι χουντικοί έδρασαν συνωμοτικά και δεν τους αντελήφθη κανείς. Παραθέτω εδώ ένα από τα έγγραφα προξενείων προς την εποπτεύουσα αρχή για επιτυχίες των χουντοκρατούμενων υπηρεσιών σ’ αυτό τον τομέα. Τα έγγραφα αυτά προέρχονται από το αρχείο του γνωστού δημοσιογράφου Τάκη Κωνσταντινόπουλου, τον οποίο ανέφερα και ως ομιλητή στο «μνημόσυνο» στη Φραγκφούρτη, όπου είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας.


ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ
ΕΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Εν Φραγκφούρτη, τη 14η Σεπτεμβρίου 1972

Φ 1370/4/ΑΒ 0697

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ


Προς: Την εν Βόννη Βασιλικήν Πρεσβείαν
-Υπόψιν Α.Ε. Κυρίου Πρέσβεως
Κοιν.: Γραφείον Κυρίου Συμβούλου Τύπου


Θέμα: Εθνικόφρων Φοιτητικός Σύλλογος

Σχετ.: Έγγραφόν μου υπ’ αριθ. … από 23ης Μαΐου 1972


Εν συνεχεία του ως άνω εγγράφου, έχω την τιμήν να γνωρίσω εις υμάς ότι επετεύχθη η ίδρυσις εις την πόλιν του Γκίσεν (Giessen), μερίμνη του Προξενείου, εθνικόφρονος φοιτητικού συλλόγου, υπό την επωνυμίας «Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων και Φοιτητών Γκίσεν».

Η ίδρυσις του ως άνω συλλόγου συνήντησε πολλάς δυσχερείας λόγω της εκ παραλλήλου λειτουργίας του φοιτητικού συλλόγου, ο οποίος ευρίσκεται υπό τον έλεγχον αριστερών στοιχείων.

Ήδη ενεκρίθη το κατατεθέν εις το Πρωτοδικείον καταστατικόν και εδημοσιεύθη η απόφασις της ιδρύσεως του συλλόγου, ο οποίος, υπό την εποπτείαν του προξενείου, μεριμνά δια την δραστηριοποίησίν του και την προσέλευσιν νέων μελών.

Ευπειθέστατος

(υπογραφή)

Β.Ν. Ελευθεριάδης
Γενικός Πρόξενος Α’Ερμηνευτικές σημειώσεις:

  • Βόννη: Η Βόννη ήταν πρωτεύουσα της τότε Δυτικής Γερμανίας, πριν ενοποιηθεί με την τέως Ανατολική (για τους νεότερους αυτό).
  • Βασιλική Πρεσβεία, Βασιλικόν Γενικόν Προξενείον: Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν τότε το πρόθεμα βασιλικός/ή/όν, μετά το δημοψήφισμα που έγινε επί χούντας το 1973 και καθαιρέθηκε ο βασιλικός «συνεταίρος», καταργήθηκε και ο χαρακτηρισμός.
  • A.Ε. Κύριος Πρέσβης: Αυτού Εξοχότης... μεγαλεία!
Το έγγραφο είναι αποκαλυπτικότατο: ο σύλλογος «μεριμνά υπό την εποπτείαν του προξενείου, δια την δραστηριοποίησίν του και την προσέλευσιν νέων μελών». Τουτέστιν, μετά την ίδρυση άρχιζαν εκβιασμοί και απειλές για να γραφτούν οι φοιτητές στο νέο «εθνικόφρονα σύλλογο». Aλλιώς θα υφίσταντο oι φοιτητές παρενοχλήσεις και κυρώσεις με την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Στο Ντάρμστατ είχε ληφθεί πρόνοια, όπως προαναφέρθηκε, ώστε να απαλλαγούν οι φοιτητές από τέτοιους κινδύνους…

Έχω ακόμα πολλά τέτοια έγγραφα που φρόντισε να συλλέξει ο Τάκης Κωνσταντινόπουλος στα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση της δικτατορίας. Τα περισσότερα από αυτά είναι πανομοιότυπα και αναφέρονται μόνο σε άλλες πανεπιστημιακές πόλεις που πέτυχε το στήσιμο φιλοχουντικού συλλόγου ή περιγράφουν εορταστικές φιλοχουντικές εκδηλώσεις που διοργάνωναν αυτοί οι σύλλογοι, «υπό την εποπτείαν του προξενείου» και με τη χρηματοδότησή του εννοείται. Μερικά από αυτά θα δημοσιευτούν εδώ εν καιρώ.

Ακούς εκεί, να πιάσουν τους φίλους από το Γκίσεν στον ύπνο και να τους φορέσουν «εθνικόφρονα σύλλογο»… Αχ βρε Αντρέα, στη θεωρία παίρνετε καλό βαθμό, στην πρακτική μένετε όμως μετεξεταστέοι…

.βλέπε επίσης >>>
(Στέλιος Φραγκόπουλος, Stelios Frangopoulos)