08 July 2008

Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα


7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΟ Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει στο Μεσολόγγι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2008 με γενικό θέμα :

«Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στον κόσμο. Σχολεία, μέθοδοι, βιβλία, εξετάσεις»

Εναρκτήρια Συνεδρίαση: Συνεδριακό Κέντρο Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008, ώρα 17.00

Διεξαγωγή:

Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008
Συνεδριακό Κέντρο Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
 • Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Καρκανιάς
 • Αντιπρόεδρος : Λαμπρινή Μητροπούλου
 • Γ. Γραμματέας : Γεώργιος Παυλάκος
 • Ταμίας : Ιωάννα Κατσίνα
 • Βοηθός Ταμία : Κωνσταντίνος Φεραρόλης
 • Αθανάσιος Κόρμαλης
 • Αντωνία Τρουμπούκη
 • Χρήστος Τσουτσουλόπουλος
 • Αντώνιος Κόντος
 • Εμμανουήλ Αλιφιεράκης Σπυρίδων Αγγελόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

 • Πρόεδρος : Δήμητρα Θεοφανοπούλου – Κοντού
 • Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
 • Αμαλία Μόζερ
 • Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
 • Αγγελική Ράλλη
 • Μαριάννα Κατσογιάννου
 • Παναγιώτης Κοτσιώνης
 • Νικόλαος Δημητριάδης
 • Χαρούλα Κόλλια
 • Δημήτριος Κούρτης

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Κοντός Παναγιώτης, Καθηγητής – Γραμματέας Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πορομάνσκα Στόινα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Σόφιας.
 • Μπαλαμπάνωφ Κωνσταντίνος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαριούπολης.

Γραμματεία: Βασιλική Καβάγια, τηλ. +30 210 8217710, +30 693 6140195 - ηλ. ταχ. hls@bhc.gr
Πηνελόπη Κωνσταντακοπούλου, τηλ. +30 210 7718077, +30 6972 464977 - ηλ. ταχ. odeg@otenet.gr

Οικονομικά: Ιωάννα Κατσίνα τηλ. +30 210 77 180 77, +30 6976 354935 - ηλ. ταχ. odeg@otenet.gr

ΣΚΟΠΟΣ:

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και να συζητηθούν θέματα που άπτονται παραμέτρων όπως : ποιοί διδάσκουν την Ελληνική στις διάφορες Xώρες, πόσες και ποιές μέθοδοι διδασκαλίας ακολουθούνται, ποιά βιβλία χρησιμοποιούνται, πως πιστοποιείται η εκμάθηση της γλώσσας.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι να καθοριστεί ένα γενικότερο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων (Πανεπιστημίων, Κέντρων διδασκαλίας, Σχολείων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό βάσει των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τις εργασίες του Συνεδρίου, ώστε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο η τάση για εκμάθηση της Νέας Ελληνικής που επικρατεί σήμερα διεθνώς.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ :
 1. Μεθοδολογία και προβλήματα διδασκαλίας.
 2. Επιλογή και αξιολόγηση των διδασκόντων.
 3. Χρησιμοποιούμενα βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.
 4. Στόχοι των προγραμμάτων διδασκαλίας της Ελληνικής στις διάφορες χώρες.
 5. Εξεταστικά συστήματα, πιστοποίηση.
 6. Δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων (ανταλλαγή πληροφοριών, προβληματισμών).
 7. Ενέργειες για την προώθηση της διδασκαλίας της Νέας ελληνικής.
ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ :

Σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για την διδασκαλία της Ελληνική Γλώσσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Στο Συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή 136 ομιλητές από 22 Χώρες και 51 Πανεπιστήμια όπου διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα με διαφορετικές μεθόδους στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του ΟΔΕΓ στο τηλέφωνο 210 77 180 77 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση odeg@otenet.gr.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Μέχρι 31/7/2008 Μετά τις 31/7/2008, Κοινοί σύνεδροι : € 60 € 80, Μέλη ΟΔΕΓ : € 50 € 70,
Μέλη Φιλολογικών Ενώσεων € 50 € 70, Φοιτητές : € 30 € 50

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για το Συνέδριο υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.odeg.gr.

Το δικαίωμα συμμετοχής
 • είτε θα σταλεί με ταχυδρομική επιταγή μαζί με την αίτηση εγγραφής στον ΟΔΕΓ, Φαραντάτων 31, 115 27 ΑΘΗΝΑ.
 • είτε θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 049/752141-33.
 • Για πληρωμές από το εξωτερικό SWIFT number : ETHNGRAA,
 • IBAN : GR0801100490000004975214133.
Η αίτηση με φωτοαντίγραφο της απόδειξης να σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ΟΔΕΓ (Φαραντάτων 31, 115 27 ΑΘΗΝΑ) ή με το τηλεομοιότυπο στον αριθμό 210 7470463, ή με σάρωση και αποστολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση : odeg@otenet.gr.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει παρακολούθηση συνεδριάσεων και συμμετοχή στις συζητήσεις, και αναψυκτικά κατά τα διαλείμματα.
 • Οι Σύνεδροι θα έχουν την δυνατότητα αποκτήσεως του τόμου των Πρακτικών με έκπτωση 50% της τιμής πού θα καθορισθεί όταν ολοκληρωθεί η έκδοσή τους.
 • Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους Συνέδρους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

Ταχυδρομείο : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 31 - 115 27 ΑΘΗΝΑ

Γραμματεία του Συνεδρίου : τηλ. +30 210 8217710, +30 693 6140195 - ηλ. ταχ. hls@bhc.gr
Οργανωτική Επιτροπή : τηλ. +30 210 7718077, +30 6972 464977 - ηλ. ταχ. odeg@otenet.gr
Τηλεομοιότυπο: +30 210 7470463
Ιστότοπος: http://www.odeg.gr