11 May 2010

Υπουργική απόφαση για αποτεφρωτήρες νεκρών

Επιτέλους, μετά από αναβολές και μεθοδευμένες καθυστερήσεις, υπογράφηκε και ανακοινώθηκε η απαραίτητη υπουργική απόφαση. Εννοείται, τώρα θα αρχίσουν "μελέτες", διαγωνισμοί και αντιδικίες, πού θα εγκατασταθεί η μονάδα αποτέφρωσης, πόσο μεγάλη θα είναι, θα έχει παλαιοελληνική, νεορομαντική ή ψευδοβυζαντινή αρχιτεκτονική, θα δουλεύουν έκτακτοι ή μόνιμοι υπάλληλοι, ποιος θα εισπράξει τη μίζα για την προμήθεια κ.ο.κ. 
Θα ακολουθήσουν αμφισβητήσεις του διαγωνισμού και προσφυγές στα δικαστήρια για τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χωροθέτηση, όχι εδώ εκεί να γίνει, όχι εκεί αλλού, θα μυρίζει ολίγον, θα κάνει θόρυβο, θα ενοχλεί τους περαστικούς κ.ο.κ. Με το καλό, μπορεί σε 5 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει η πρώτη μονάδα! 
Μέχρι τότε, όποιος πεθαίνει και έχει αφήσει παραγγελία να αποτεφρωθεί, θα πρέπει να μεταφερθεί στη Βουλγαρία ή στην Ιταλία, με τεράστια έξοδα. Το σχετικό κύκλωμα φροντίζει να καθυστερήσει όσο είναι δυνατόν η ντόπια μονάδα!
Σύμφωνα με πληροφορίες του kathimerini.gr, από τις μελετώμενες (για εγκατάσταση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών) περιοχές του λεκανοπεδίου, ως επικρατέστερη φέρεται η περιοχή του Σχιστού, όπου πρόκειται να χωροθετηθεί και το Μουσουλμανικό Νεκροταφείο.

Με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια θα λειτουργήσει σύντομα το πρώτο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών, μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και συνυπογραφή του Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

«Βασική μας στόχευση είναι να εναρμονιστούμε με τη διεθνή πρακτική των ανεπτυγμένων χωρών, όπου η πολιτεία δίνει στο άτομο την ελευθερία επιλογής του τρόπου ταφής, ανάλογα με τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές προτιμήσεις του» δηλώνει η υπουργός ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη.

Η ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών» αναφέρεται σε τεχνικά θέματα που αφορούν στη διαδικασία αδειοδότησης των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), στους κανονισμούς και στις διαδικασίες αποτέφρωσης και στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Έτσι, ορίζεται η χωροθέτηση των ΚΑΝ με προβλεπόμενους χώρους συναθροίσεως (αίθουσες τελετών, αναμονής, κ.λπ.), και περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια λειτουργίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων, όπως ορίζονται από την ΚΥΑ. Για τη χωροθέτηση και έναρξη λειτουργίας του πρώτου ΚΑΝ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα ανακοινωθεί σύντομα η ακριβής θέση του. Ακολούθως, ο Δήμος στον οποίο θα ανήκει θα προχωρήσει στην προκήρυξη του έργου κατασκευής.

Η μη ύπαρξη ΚΑΝ στη χώρα μας συνιστά παραβίαση άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος, καθώς και της Διεθνούς Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά Δικαιώματα. Η αποτέφρωση νεκρών ισχύει στη Γαλλία από το 1789, στη Βρετανία από το 1884 και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες από τη δεκαετία του '30. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα ποσοστά αποτέφρωσης θανόντων ξεπερνούν το 50% σε Βρετανία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, κ.ά. Στη χώρα μας οι πρωτοβουλίες άρχισαν το 1987 και το 2006 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος (3448/2006, αρ. 35). Ακολούθησε το Προεδρικό Διάταγμα της 23ης Μαρτίου 2009, όπου εξειδικεύτηκαν οι προϋποθέσεις αποτέφρωσης νεκρών.


(Πριν από περίπου 2 χρόνια ανακοίνωναν ότι σε περίπου 1,5 χρόνο θα λειτουργήσει η μονάδα! Βλέπε επίσης >>>)
Εννοείται, οι άπιστοι, αλιβάνιστοι, ακοινώνητοι και άθεοι που θα ζητήσουν την καύση τους, ούτε απ' έξω από τον παράδεισο δεν θα τους επιτρέψει ο Άνθιμος να περάσουν... Όλοι οι καλοί θα πάνε όμως μέσα, παρέα με τον Άνθιμο - αυτό κι αν είναι τιμωρία!