27 May 2009

Διακήρυξη

Από το blog Φύλαξη Α.Π.Θ. (περίεργο όνομα):

Τη χρονιά αυτή εντάθηκαν στο ΑΠΘ τα φαινόμενα βίας, καταστροφών και λεηλασιών, καταλήψεων των χώρων και των υπηρεσιών του και παρεμπόδισης της λειτουργίας των οργάνων του· φύλακές του υπέστησαν σωματικές επιθέσεις και απειλήθηκαν, προσκεκλημένοι σε εκδηλώσεις του έπεσαν θύματα ξυλοδαρμών και προπηλακίστηκαν· διαπράχθηκαν ληστείες ως και μέσα στα γραφεία κατά του προσωπικού του και διαλύονταν βίαια εκδηλώσεις που οργανώνονταν στους χώρους του, ενώ καταστρέφονταν συστηματικά οι μπάρες εισόδου και τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν στην Πανεπιστημιούπολη.

Σαν αποτέλεσμα των φαινομένων αυτών, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το Πανεπιστήμιο είναι μια ανοχύρωτη πόλη, όπου η διενέργεια πάσης φύσεως αδικημάτων είναι εφικτή οποτεδήποτε χωρίς καμιά συνέπεια. Τα φαινόμενα αυτά, που προβάλλονται όλο και πιο έντονα στην κοινωνία απαξιώνοντας το δημόσιο Πανεπιστήμιο, αδικούν κατάφορα το ΑΠΘ, το προσωπικό του και τους φοιτητές του, που πασχίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες να κάνουν τη δουλειά τους και τα καταφέρνουν, ξεπερνώντας πολλές φορές και τον εαυτό τους.

Επειδή δεν προστατεύεται πλέον επαρκώς η ζωή και η σωματική ακεραιότητα, η ελευθερία της έκφρασης και της συνάθροισης και η δημόσια και ιδιωτική περιουσία εντός της Πανεπιστημιούπολης, δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο η απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου και η ελεύθερη άσκηση της διδασκαλίας και της έρευνας στους χώρους του.

.
Με αίσθημα υπευθυνότητας για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής,
.
διακηρύττουμε ότι:
.
α) Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή βίας και διατεθειμένοι να προστατεύσουμε τα Συνταγματικά Δικαιώματα και τις Ακαδημαϊκές Ελευθερίες μέσα στο Πανεπιστήμιο από οποιεσδήποτε προσβολές, απ’ όπου κι αν προέρχονται.
.
β) Είμαστε υπέρ του διαλόγου και της ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων με οποιονδήποτε, και κυρίως με τους φοιτητές μας, για όποιο θέμα απασχολεί ή πρέπει ν’ απασχολεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, και είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε συλλογική δράση για την επίλυση τέτοιων θεμάτων.
.
γ) Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των ακαδημαϊκών μας οργάνων, στο μέτρο που μόνη αυτή εγγυάται τη Δημοκρατία στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
.
δ) Σε καθεστώς Δημοκρατίας, δεν μπορούμε παρά να είμαστε αντίθετοι με τις καταλήψεις σαν μορφή διεκδίκησης αιτημάτων και προβολής απόψεων, διότι – εκτός των άλλων – πλήττουν ευθέως και τον δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, το οποίο κανείς δεν έχει δικαίωμα να κλείνει. Με τις καταλήψεις δεν εννοούμε ούτε τις απεργίες διδασκόντων και εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο, ούτε τις αποχές των φοιτητών από τα μαθήματα, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν αποφασίζονται∙ η απεργία και η αποχή ως μορφή απεργίας κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα. Εννοούμε τις καταλήψεις Πανεπιστημιακών χώρων που βάζουν λουκέτο σε σχολές και υπηρεσίες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους αυτούς των πάσης φύσεως χρηστών τους, θίγοντας συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες.
.
Γι’ αυτό καλούμε:
.
1) Την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να προστατεύσει με ειρηνική κινητοποίηση και υπευθυνότητα τα Συνταγματικά Δικαιώματα και τις Ακαδημαϊκές Ελευθερίες μέσα στο Πανεπιστήμιο από οποιεσδήποτε προσβολές, απ’ όπου κι αν προέρχονται. Να απομονώσει τη βία και να καταδικάσει όσους μετέρχονται βίαιων μέσων για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους και την επιβολή των απόψεών τους μέσα στο Πανεπιστήμιο.
.
2) Τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τους χώρους του Πανεπιστημίου και όλους όσους κινούνται και εργάζονται σε αυτό, τόσο με βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων και μέσων, όσο και με νέα μέσα που οφείλει για το σκοπό αυτό να παράσχει η Πολιτεία. Γι' αυτό θα πρέπει:
.
.....α) να λειτουργεί μέσα στο Πανεπιστήμιο μια δύναμη φύλαξης με πραγματικές δυνατότητες παρέμβασης για προφύλαξη, αποτροπή και προστασία, η οποία να τελεί αποκλειστικά υπό τις οδηγίες, τις εντολές και τον έλεγχο των Πανεπιστημιακών Αρχών.
.
.....β) να εκπονηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων και διαχείρισης κρίσεων στο πρότυπο της Πολιτικής Προστασίας, για την προφύλαξη, αποτροπή και προστασία από φαινόμενα βίας στο Πανεπιστήμιο.
.
3) Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του νόμου 3549/2007, να αναλάβει τις ευθύνες του στην περίπτωση κατά την οποία η δύναμη φύλαξης του Πανεπιστημίου αδυνατεί να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει πράξεις ή ενέργειες που καταστρατηγούν το Ακαδημαϊκό Άσυλο, και να καλεί την Εισαγγελία και την αστυνομική δύναμη να επεμβαίνουν όπως ο νόμος ορίζει, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των φυλάκων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
.
4) Την Σύγκλητο του ΑΠΘ να προσδιορίσει με πάγια απόφαση τις πράξεις και τις ενέργειες εκείνες που σαφώς δεν καλύπτονται από το Ακαδημαϊκό Άσυλο. Με τη Διακήρυξη αυτή επιθυμούμε να προκαλέσουμε έναν ευρύτατο προβληματισμό στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, που θα κορυφωθεί στο ανώτατο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου μας. Εκεί θα πρέπει να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Και πίσω από τις αποφάσεις αυτές, θα πρέπει να σταθούμε όλοι μας με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα. Εναπόκειται στη Σύγκλητο, λοιπόν, να εξειδικεύσει και να οριοθετήσει τις πράξεις και τις ενέργειες εκείνες που καταστρατηγούν το Ακαδημαϊκό Άσυλο.
.
Ενδεικτικά, τέτοιες πράξεις ή ενέργειες θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:
.
.....α) Άσκηση σωματικής βίας ή απειλή άσκησης σωματικής βίας κατά οιουδήποτε βρίσκεται ή κινείται εντός της Πανεπιστημιούπολης, περιλαμβανομένων ιδίως των φυλάκων ή θυρωρών του Πανεπιστημίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
.
.....β) Ληστεία κατά προσώπου που βρίσκεται ή κινείται εντός της Πανεπιστημιούπολης.
.
.....γ) Συγκέντρωση, αποθήκευση ή χρήση όπλων ή αυτοσχέδιων βομβών εντός του Πανεπιστημίου και από οποιοδήποτε χώρο αυτού.
.
.....δ) Καταστροφή ή λεηλασία Πανεπιστημιακών χώρων κατόπιν επίθεσης ή επιδρομής ατόμων απ' οπουδήποτε κι αν προέρχονται.
.
.....ε) Διάρρηξη κτηρίου, αίθουσας ή γραφείου οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού χώρου.
.
..στ) Καταστροφή ή διάρρηξη αυτοκινήτων που σταθμεύουν εντός της Πανεπιστημιούπολης.
.
.....ζ) Κράτηση ομήρων ή παρεμπόδιση της εξόδου από ένα Πανεπιστημιακό χώρο οιουδήποτε ατόμου βρίσκεται στο χώρο αυτό, από άτομα που ενεργούν συλλογικά απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχονται.
.
.....η) Κατάληψη Πανεπιστημιακών χώρων από εξωπανεπιστημιακά στοιχεία.
.
.....θ) Παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης σε Πανεπιστημιακούς χώρους οιωνδήποτε διδασκόντων, φοιτητών ή εργαζομένων στους χώρους αυτούς ή όποιων άλλων κάνουν νόμιμη χρήση των χώρων αυτών.
.
.....ι) Διάλυση ή παρεμπόδιση με τη βία από άτομα που ενεργούν συλλογικά, απ' οπουδήποτε κι αν προέρχονται, οποιασδήποτε ελεύθερης συνάθροισης λαμβάνει χώρα στους Πανεπιστημιακούς χώρους, περιλαμβανομένων ιδίως των συνεδριάσεων συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων.