01 May 2008

Διεθνή Βραβεία Ορολογίας

...
Με την παρούσα ανάρτηση ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας που θα χορηγήσει εφέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) μαζί με άλλους φορείς, σύμφωνα με τον συνημμένο Κανονισμό (Λεπτομέρειες και τον Κανονισμό στα αγγλικά μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο της EAFT http://www.eaft-aet.net/). Η τελετή απονομής των φετινών Βραβείων θα γίνει στην 4η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία, 7-8 Οκτωβρίου, Πανεπ. Κεμπέκ, στον Καναδά.

Τονίζονται ιδιαίτερα τα στενά χρονικά περιθώρια: Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας πριν από τις 9 Ιουνίου 2008.

Οι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν από μόνοι τους αιτήσεις, αλλά προτείνονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η ΕΛΕΤΟ μπορεί να προτείνει και να υποστηρίξει μία υποψηφιότητα για κάθε Βραβείο. Αν κάποιο μέλος ενδιαφέρεται να υποβάλει εργασία του που πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού κανονισμού, μπορεί να συνεννοηθεί με την ΕΛΕΤΟ, για την διεκπεραίωση των σχετικών ενεργειών μέσα στην προθεσμία.

Σε περίπτωση που θα ενδιαφερθούν περισσότερα από ένα μέλη, τότε η ΕΛΕΤΟ θα χρειαστεί να επιλέξει η ίδια (μέσω του ΓΕΣΥ) ποια εργασία θα προτείνει στην EAFT για το σχετικό Βραβείο.


Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κώστας Βαλεοντής


YΓ: Σημειώνεται ότι Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής θα είναι η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EAFT, Μέλος της ΕΛΕΤΟ, καθηγήτρια Πανεπ. Κύπρου Μαριάννα Κατσογιάννου.EAFT

Κανονισμός των Διεθνών Βραβείων Ορολογίας

O. Εισαγωγή

Τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας απονέμονται κάθε δύο έτη για το μεγαλύτερο ερευνητικό επίτευγμα στο πεδίο της Ορολογίας. Έχουν ιδρυθεί με σκοπό να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη και να υποστηρίξουν την μελλοντική ορολογική δραστηριότητα βραβεύοντας την εργασία ανερχόμενων ερευνητών στον τομέα. Για τα βραβεία γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από όλο τον κόσμο.

Οι ερευνητικές μελέτες ή διατριβές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή Διεθνών Βραβείων Ορολογίας η οποία θα αποφασίσει για τον/τους νικητή/νικητές. Η αξιολόγηση της Επιτροπής θα εστιαστεί στο καινοτομικό περιεχόμενο των εργασιών και στο πώς αυτές θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης. Στη δεύτερη και στην τρίτη καλύτερη διατριβή ή μελέτη μπορεί να απονεμηθεί τιμητική διάκριση. Καμιά μορφή νομικής προσφυγής δεν είναι δυνατή.

Τα Βραβεία αποτελούνται από ένα πιστοποιητικό και ένα χρηματικό ποσό, το οποίο χορηγείται από κοινού από ένα πλήθος φορέων του πεδίου της Ορολογίας και το οποίο ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των χορηγών. Η τελετή Απονομής πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας από τις μείζονες διεθνείς ορολογικές εκδηλώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) ενεργεί ως Γραμματεία για τα Βραβεία, με την έννοια ότι η Γραμματεία της EAFT διαχειρίζεται όλες τις επικοινωνίες που αφορούν τους διαγωνισμούς και την επαφή με την Κριτική Επιτροπή. Επιπλέον, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EAFT είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Επομένως, όλες οι ερωτήσεις, τα σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία της EAFT.

1. Γενικά

1.1 Τα δύο Διεθνή Βραβεία Ορολογίας είναι:

· Το Διεθνές Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύματος στην Θεωρητική/Βασική Έρευνα στο πεδίο της Ορολογίας.

· Το Διεθνές Βραβείο Εφαρμοσμένης Ορολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης.

1.2 Υποψήφιοι για τα Βραβεία αυτά μπορούν να προταθούν από οποιοδήποτε ακαδημαϊκό ίδρυμα. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από το πλήρες όνομα και διεύθυνση του υποβάλλοντος ιδρύματος και του υποψηφίου μαζί με ένα Βιογραφικό Σημείωμα του τελευταίου. Πρέπει να σταλεί στη Γραμματεία της EAFT ένα αντίγραφο της διατριβής ή μελέτης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με μια δήλωση υποστήριξης της διατριβής ή μελέτης εκ μέρους του υποβάλλοντος ιδρύματος. Αυτή η δήλωση δεν θα πρέπει να υπεβαίνει μια σελίδα Α-4.

1.3 Κάθε ίδρυμα μπορεί να υποβάλει μόνο μία εργασία η οποία πρέπει να φθάσει στη Γραμματεία της EAFT όχι αργότερα από την ανακοινωμένη προθεσμία. Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί περισσότερο από δύο έτη παλαιότερα με αρχή μέτρησης την ημερομηνία που το σχετικό ακαδημαϊκό ίδρυμα δημοσίευσε την αξιολόγησή της.και δεν θα πρέπει να της έχει ήδη χορηγηθεί άλλο βραβείο.ή διάκριση.

1.4 Οι εργασίες που υποβάλλονται μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από μια δεκασέλιδη περίληψη στα αγγλικά.

1.5 Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει την εργασία των προταθέντων υποψηφίων και θα αποφασίσει για τους νικητές του Βραβείου (καθώς επίσης και έναν ή δύο επιλαχόντες, αν κρίνει ενδεδειγμένο, για απονομή τιμητικής διάκρισης). Τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά για τα Βραβεία – που είναι διαθέσιμα σε δεδομένο έτος – καταμερίζονται από την Κριτική Επιτροπή (σε συνεννόηση με τους χορηγούντες οργανισμούς).

1.6 Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί να μην απονεμηθεί Βραβείο σε κάποιο έτος, εάν δεν έχει/έχουν προταθεί κατάλληλος/-οι υποψήφιοι. Εάν υποβληθούν μόνο εργασίες με τεχνική αρτιότητα αλλά ελάσσονα ακαδημαϊκή πρωτοτυπία, η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει μόνο για έναν ή δύο επιλαχόντες. Περαιτέρω, η Κριτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει ειδικά βραβεία, σε συνεννόηση με τις οργανώσεις-χορηγούς.

1.7 Με σύσταση της Κριτικής Επιτροπής, οι διατριβές ή μελέτες των βραβευμένων ή των επιλαχόντων μπορούν να δημοσιευτούν από το Termnet (σε συνεννόηση με την Κοινή Συντακτική Επιτροπή και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίευσης) ή από άλλον εκδοτικό οίκο.

1.8 Πληροφορίες σχετικά με τους νικητές των Βραβείων θα δημοσιεύονται από τις οργανώσεις-χορηγούς.


2. Πρόσκληση για πρόταση υποψηφίων

2.1 Η πρόσκληση για πρόταση υποψηφίων για τα Βραβεία πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σχετική τελετή απονομής.

2.2 Η πρόσκληση για πρόταση υποψηφίων πρέπει να διαχυθεί μέσω των ΜΜΕ και των καναλιών πληροφόρησης/επικοινωνίας

· των οργανώσεων-χορηγών

· των οργανώσεων-μελών τους (και των μελών των τελευταίων)

· άλλων σχετικών οργανώσεων.


3. Τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας

3.1 Το Διεθνές Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύματος στην Θεωρητική / Βασική Έρευνα

3.1.1 Το Διεθνές Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύματος στην Θεωρητική/Βασική Έρευνα θα χορηγείται για ενδεδειγμένη θεωρητική/βασική έρευνα, καθώς επίσης και για καινοτομική έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο των ορολογικών εργαλείων.

3.1.2 Οι δημοσιεύσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές εργασίες ή διατριβές.

3.1.3 Το Διεθνές Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύματος στην Θεωρητική/Βασική Έρευνα έχει χορηγούς την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT), την Ένωση Ορολογίας και Μεταφοράς Γνώσης (GTW) και το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (TermNet).

3.1.4 Αυτό το Βραβείο χορηγείται κάθε δύο έτη και απονέμεται στον/στους νικητή/νικητές στο πλαίσιο μιας από τις μείζονες ορολογικές εκδηλώσεις στο πεδίο της Ορολογίας.

3.2 Το Διεθνές Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύματος στην Εφαρμοσμένη Έρευνα και Ανάπτυξη

3.2.1 Το Διεθνές Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύματος στην Εφαρμοσμένη Έρευνα και Ανάπτυξη θα χορηγείται για ορολογική εργασία που καλύπτει συγκεκριμένη ανάγκη, (όπως μια ιδιαίτερη ομάδα-στόχο, χάσματα ή κενά στην ορολογία της γλώσσας κτλ.) ή για σχεδιασμό μαθημάτων ορολογίας που στοχεύουν τους ειδικούς συγκεκριμένου τομέα ή υποτομέα, ή μια μέθοδο κατάρτισης που βασίζεται σε ορολογικές μεθόδους για την συγκέντρωση του λεξιλογίου συγκεκριμένου τομέα ή υποτομέα, ή για σχεδιασμό και δημιουργία συστήματος διαχείρισης ορολογίας μέσα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό και πρέπει να έχει στερεή και αναγνωρισμένη θεωρητική βάση.

3.2.2 Το Διεθνές Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύματος στην Εφαρμοσμένη Έρευνα και Ανάπτυξη έχει χορηγούς την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT), την Ένωση Ορολογίας και Μεταφοράς Γνώσης (GTW) και το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (TermNet).

3.2.3 Αυτό το Βραβείο χορηγείται κάθε δύο έτη και απονέμεται στον/στους νικητή/νικητές στο πλαίσιο μιας από τις μείζονες ορολογικές εκδηλώσεις στο πεδίο της Ορολογίας.

4. Η Κριτική Επιτροπή Διεθνών Βραβείων Ορολογίας

4.1 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT) ένα μέλος του οποίου θα είναι και Πρόεδρός της. Σε περίπτωση που μια επιλεγμένη εργασία είναι γραμμένη σε γλώσσα την οποία μιλούν πολύ καλά λιγότερα από δύο μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τότε ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να προσλάβει δύο αξιολογημένους εμπειρογνώμονες που μιλούν πολύ καλά την υπόψη γλώσσα για να αξιολογήσουν την ποιότητα της εργασίας. Ο/η Πρόεδρος μπορεί επίσης να διορίσει πρόσθετα μέλη στην Επιτροπή (σε συνεννόηση με τις οργανώσεις-χορηγούς) και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την διεργασία της αξιολόγησης. Ο/η Πρόεδρος μπορεί να εισηγηθεί τροποποιήσεις ή και αναθεώρηση του Κανονισμού και των Κανόνων που πρέπει να αποφασιστούν σε συνεννόηση με τις οργανώσεις-χορηγούς. Επίσης μπορεί να εκχωρήσει ορισμένες λειτουργίες σε μεμονωμένα μέλη της Επιτροπής.

4.2 Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από επτά ως εννέα τακτικά μέλη (συμπεριλαμβανομένου/-ης του/της Προέδρου). Τα μέλη πρέπει να είναι πτυχιούχοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία δραστηριότητάς τους.

4.3 Ο/η Πρόεδρος καθώς επίσης και τα τακτικά μέλη της Κριτικής Επιτροπής διορίζονται με θητεία τριών ετών. Η κανονική θητεία τους τελειώνει μετά την απονομή του τρίτου έτους. Επαναδιορισμός είναι δυνατός για τρεις το πολύ θητείες.

4.4 Ο/η Πρόεδρος θα βασίζεται στη Γραμματεία της EAFT σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές λεπτομέρειες.

4.5 Η ιδιότητα μέλους της Κριτικής Επιτροπής είναι τιμητική.